tillbaka till startsidan | oljemålningar | blyertsteckningar
Älg och björn Överaskad älgtjur
  Brunstälgar jagas av björn  
  Älgtjur kommer på lock  
  Älgtjur 
  Brunstiga älgtjurar  
  Älgtjurar och vargar
  Älgjakt
 
Varg Vargar jagar älg  
 
Järv Järv
 
Räv Rödräv  
  Vinterräv
 
Lodjur Två lodjur
  Lodjur jagar tjäder  
  Lodjur
 
Björn Vårbjörn
 
Hus    Nybygge
 
Tjäder Tjäderspel  
  Vintertjädrar  
  Tjäderspel
  Tjäderspel i månsken
 
Duvhök Duvhök attackerar tjädertupp
  Duvhök slår orrtupp  
 
Berguv Berguv och orrar
 
Kungsörn Kungsörn slår rödräv
  Örn slår tjädertupp  
  Örn jagar hare  
 
Svan Sångsvanar    
  Svanar i storm
 
Fjällripa Fjällripa